Úvod

Historie

Spolupráce

Personál

Sponzoři

Akce

Rehabilitace

Laseroterapie

Canisterapie

Kontakty

Napište nám!


BlueBoard.cz

počet návštěv

Webmaster:
Barbora Drahoňovská
© 2009

DĚTSKÉ CENTRUM TURNOVHISTORIE

    Dětské centrum bylo zřízeno v listopadu 1990. Vzniklo na základě potřeb a požadavků regionu Turnova. Dosud byly postižené děti umísťovány do ústavů nebo izolovány v rodinách.     Od počátku byla postiženým dětem poskytována nepřetržitá komplexní péče odborníků (výchovná, rehabilitační, logopedická, psychologická). Kolektiv pracovníků se snažil vytvářet postiženým dětem podmínky pro vstup a začlenění do normálního života.
    Na péči se podílel zdravotnický personál a učitelky MŠ. Zařízení bylo rozděleno na 3 oddělení (věk, druh postižení,..). Navštělovalo ho průměrně 36 dětí. Na základě opakovaných žádostí o rekonsturkci budovy a rozšíření kapacity byl v roce 1995 vypracován a podán plán Pilotní projekt rozvoje péče o postižené děti v okrese Semily.
    V objektu byla provozována i třída jeslí, která byla k 30.6.1997 zrušena. Jako důvod byla uvedena vysoká finanční náročnost, úbytek dětí, placená MD do 4 let věku dítěte. V případě nutnosti byly děti od 1 do 3 let umisťovány na přechodnou dobu do Dětského centra.
    V roce 1997 byla budova zrekonsturována a vybavena tak, aby co nejlépe sloužila handicepovaným dětem.
    V roce 2009 prošla budova rekonstrukcí - výměna oken a zateplení budovy - projekt Realizace úspor energií ve školských zařízeních (finanční příspěvky z EU + město Turnov).